Despre

Activităţile proiectului s-au desfaşurat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii cu un grant in valoare de 29.037 euro şi o cofinanţare de 3.012 euro, limba de comunicare a proiectului fiind limba engleză.

Acest proiect a realizat un schimb de experienţa la nivel european între cele două regiuni în scopul prevenirii eşecului şcoalar şi al identificării de bune practici în domeniul educaţiei şcolare.

Acest proiect a fost implementat în două ţări: Turcia şi România. Două autorităţi locale, 3 şcoli şi 2 ong-uri au colaborat pentru identificarea şi dezvoltarea celor mai eficiente metode de prevenire a eşecului şcolar.

Intreaga comunitate a fost implicată: autoritatea locală, sectorul ong, cadrele didactice, elevii şi părinţii lor, schimbul de idei şi metode din două sisteme de învăţământ contribuind şi la imbunătăţirea abilităţilor lingvistice şi digitale ale participanţilor.

Acest proiect s-a desfăşurat în două părţi; prima parte s-a referit la dificultăţi, probleme şi soluţii pentru cadrele didactice; a doua parte a constat în crearea şi schimbul de metode şi căi de prevenire a eşecului şcolar.

Totodata, participantii la activitatile locale si reuniunile de proiect au identificat diferite aspecte culturale, sociale si economice, promovand dialogul intercultural.

Obiectivele proiectului: 1. educerea esecului scolar si a abandonului scolar prin schimb de bune practice si idei intre partenerii din cele doua regiuni 2. identificarea de metode de sprijin pentru elevi si de prevenire a abandonului scolar 3. promovarea multilingvismului si a tolerantei catre alte culturi, cât şi prezentarea propriei culturi

S-au realizat 24 de mobilităţi pentru fiecare ţară parteneră, 2 reuniuni de proiect în Rovinari , România şi 3 reuniuni de proiect în Karaman, Turcia.

Alte activităţi ale proiectului au fost:

  • elaborarea unor materiale de informare privind cele două ţări partenere, sistemele lor de învăţământ, cele două regiuni sub aspectul culturii, al religiei, tradiţiilor etc.;
  • realizarea unui spaţiu on-line de informare, comunicare, schimb de idei si diseminare;
  • realizarea de materiale comune în tematica proiectului (chestionare de evaluare, chestionare privind esecul şcolar etc.);
  • realizarea planului de reducere a eşecului şcolar şi implementarea lui;
  • organizarea unei conferinţe în tematica eşecului şcolar;
  • organizarea unei conferinţe despre predarea limbilor străine şi TIC.